Szansa na lepszą przyszłość

01.09.2019 – 30.06.2023 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Fundacja Uwolnienie (Lider projektu) w partnerstwie z HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak s.c. realizuje projekt, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze powiatów m. Łódź, brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego , zgierskiego, łęczyckiego i rawskiego, w tym min. 10 OzN, poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w ramach 30 nowych miejsc w CIS MEA, obejmującego wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, terapię/profilaktykę uzależnień, psychoterapię, szkolenie ICT i zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy w okresie 09.2019 – 06.2023.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:

  • społeczną (poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie, wyznaczenie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, profilaktyka uzależnień, psychoterapia),
  • edukacyjną (kursy komputerowe),
  • zawodową (szkolenia zawodowe, staże zawodowe i pośrednictwo pracy).

Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

  • Efektywność społeczna na poziomie 34% w odniesieniu do Osób z Niepełnosprawnościami oraz w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Efektywności zatrudnieniowej:
    • na poziomie 12% w odniesieniu do Osób z Niepełnosprawnościami
    • na poziomie 83% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Całkowita wartość Projektu: 2 068 865,28zł
Kwota dofinansowania: 1 964 585,88z

Harmonogram realizacji wsparcia dla uczestników projektu (PDF)